İsrail yaptığı bu zulüm karşılığında tüm İslam aleminden ve Türkiye'den özür dilemek zorundadır.
Bu erdemliliği göstermediği sürece Türkiye'nin Sanal Kalesi Olan AKINCILAR olarak tepkimizi
her ortamda ve her şekilde göstermeye devam edeceğiz.

"İsrail ne mazlum ne de üstün bir millet değildir. Sıradan millet olduklarını onlara da öğretmeliyiz.
Onların bunu öğrenmesi lazım ki ORTADOĞU da Barış olsun. Bunu öğretecek tek millette BİZİZ. "

Ahmet DAVUTOĞLU (26.05.2011)

Israel has to apologize from TURKEY and all Islamic world because of their cruelty. Unless they apologize,
We AKINCILAR who is the virtual castle of Turkey will show our protest in everywhere.

"Israel is not a innocent and superior country. We have to teach them that Israel is an ordinary country.
If they learn this, then there will be peace in Middle East. We are the nation who will teach them this. "

Ahmet DAVUTOGLU (26.05.2011)

We are TURKEY We are AKINCILAR